добре дошли в уеб сайта на КОК "БОРУН"

Продукти и услуги

ПРОДУКТИ

Основният продукт от оценителската дейност осъществявана от КОК "БОРУН" се явява изготвянето на "ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА" в който се определя " СТОЙНОСТТА" на притежавани ПРАВА върху ОЦЕНЯВАН ОБЕКТ - Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Интелектуална, индустриална собственост и други фактически отношения,  Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Финанснови активи и финансови институции.

Допълнителни продукти от оценителската дейност осъществявана от КОК "БОРУН" се явяват :

- Рецензия на доклади за оценка;

- Изготвяне на "Възлагателно задание" за  оценка;

- Изготвяне на проект за  "Договор за оценка"

Услугите които се предлагат в оценителската дейност

КОК "БОРУН" предлага следните услуги в оценителската дейност:

- Консултации по организация, управление и проблеми на оценителската практика;

- Консултации по оценяването на стойността на правата върху различни оценявани обекти

- Изготвяне на информационни масиви свързани с оценяването;

- Разработване на наръчници, помагала, методики и модели в сферата на оценителската дейност;

- Организация и провеждане на семинари, конференции, кръгли масии, дискусии по проблемите на оценителската теория и практика.

 ОБХВАТ НА ОЦЕНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ

І. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ІІ. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ІІІ. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ІV. ИНТЕЛЕКТУЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

V. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  И ВЗЕМАНИЯ

VІ. ФИНАСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg