добре дошли в уеб сайта на КОК "БОРУН"

Структура на КОК "БОРУН"

ЗА КОК "БОРУН"

Консултантско Оценителска Кантора (КОК) "БОРУН" се състои от:

ЕТ "Румен Неделчев - БОРУН" - собственик и управител - Румен Неделчев. Предмет на дейност - консултации, изготвяне на оценки с изпълнител независим оценител Румен НеделчевЕИК  - 121555141.

"БОРУН" ЕООД - частна фирма - еднолично дружество с ограничена отговорност. Собственик и управител Румен Неделчев. Предмет на дейност - управленско консултиране, консултации в областта на авиационния бизнес и авиационна техника, военната икономика, управление на качеството, контролинг, изготвяне на бизнес планове, бизнес проекти, разработване на фирмени документи, написването на наръчници, методики, информационни материали, информационно посредничество. Собственик и управител на фирмата е Румен Неделчев. ЕИК - 185310013.

Румен Неделчев - свободна професия, в направлението на консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика. Притежаващ сертификати за :

- оценка на недвижими имоти - сертификат № 100100148 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- оценка на машини и съоръжения - сертификат № 300100074 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения - сертификат № 400100008 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- оценка на земеделски земи и трайни насаждения - сертификат № 810100269 от 01.08.2011 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- оценка на търговски предприятия и вземания - сертификат №500100064 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- оценка на финансови инструменти и институции - сертификат № 600100003 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

- сертификат за вътрешен одитор по ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”.

- сертификат за външен одитор по  ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”

 

КОК "БОРУН" се представлява и управлява от Румен Йорданов Неделчев. Офис мениджър на кантората е Ирина Руменова Неделчева

 

Водещи принципи на КОК “БОРУН”

 

1.     Качествени, точни, бързи и ценово обосновани оценителски услуги.

2.     Използване на международната и българска добра оценителска практика, на базата на европейските, международните оценителски стандарти и стандартите на водещите в бранша страни.

3.     Стремеж към постигане на обективни резултати.

4.     Индивидуален подход към всеки клиент.

5.     Независими, обективни и професионални консултации.

6.     Коректност и конфиденциалност

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg