добре дошли в уеб сайта на КОК "БОРУН"
valuation.alle.bg

Уважаеми клиенти, приятели, колеги,

Това е уеб страницата на КОК "БОРУН" (Консултантско оценителска кантора "БОРУН"). Тя е създадена с цел предоставяне на информация за една от най-новите, интегративни професии в България - професията на независимия оценител (наименование дадено от Закона за независимите оценители) и услугите които се предоставят от тази професия.

 На този сайт ще намерите и информация за същността на оценителската услуга, състоянието на този бранш от сферата на консултантските услуги, новостите свързани с оценяването и оценители, както в страната така и в международен мащаб.

В сайта ще бъдат публикувани и кратки материали в помощ на оценителите и на Възложителите на оценка от всички направления на оценителска правоспособност - оценка на: недвижими имоти, машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, земеделски земи и трайни насаждания, горски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, финансови инструменти и институции и други.

Ще получите и описание на оценителските услуги представяни от КОК "БОРУН", тяхната същност, съдържание, изисквания за предоставяне, проекто - договори, тарифа.

Ключови думи в този уеб сайт са : независим оценител, оценка, valuation, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на интелектуална и индустриална собственост, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови инструменти и институции, оценка на авиационна техника, оценка на плавателни средства, оценка на автомобилна техника. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg